Čo mÔžete očAkávaŤ?

Prezrite si kompletnú ponuku kurzov s krátkym popisom. Stačí si už len vybrať :) 

 

Zručnosti ktoré môžu pomôcť napredovať

Na našich kurzoch sa dozviete ako sa vykonávajú manikérske procedúry. Naše učenie je obohatené vedomosťami, ktoré sú overené v praxi.  

 

Teamovu spoluprácu

Na hodinách akreditovaného kurzu sa máme možnosť stretávať s rôznymi typmi nechtíkov, ktoré môžme vzájomne porovnávať a spolu sa tak viac naučiť. 

Certifikát

Po absolvovaní kurzu získate doklad o jeho úspešnom absolvovaní.  

aKreditovaný KURZ - MANIKÚRA

Kurz je určený účastníkom, ktorí sa chcú zamestnať v odbore Manikúra. Po úspešnom absolvovaní kurzu študent získava OSVEDČENIE s celoštátnou platnosťou, ktoré je jednou z podmienok pre získanie živnostenského oprávnenia.

Rozsah kurzu tvorí - 284 vyučovacích hodín


Absolvent vzdelávacieho programu ovláda históriu manikúry, anatómiu nechtu, pozná zmeny na nechtoch súvisiace s poruchami zdravia, povolené a zakázané úkonypri zmenách na koži a nechtovej platničke v manikérskych službách. 

Má vedomosti a zručnosti v uplatňovaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v súlade s hygienyckými predpismi v oblasti manikúry, dezinfekcie, sterilizácie, vybavenia prevádzky, používania pracovných nástrojov a prístrojov potrebných k výkonu manikérskej služby.

Účastník je zručný v oblasti techniky suchej manikúry, mokrej manikúry, japonskej manikúry, parafínového zábalu rúk, profesionálnej masáže, aplikácie nechtových modelácií pomocou gélu a akrylu pomocou tipov a šablón, aplikácie gellaku, tvorenie francúzskej manikúry a základy nail artu. 


AKREDITOVANÝ KURZ - MANIKÚRA je možné financovať aj prostredníctvom REPAS. Cena kurzu je 850 €

V prípade záujmu financovania prostredníctvom REPAS, kontaktujte Váš príslušný Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Potvrdenie o poskytnutí príspevku prostredníctvom Repasu musí mať účastník kurzu schválený pred nástupom na prvú vyučovaciu hodinu kurzu. 

10% zľava platí pre účastníkov, ktorí si hradia kurz samostatne.  (765€)

Maximálny počet účastníkov je štyria v jednom kurze. 

V prípade záujmu je potrebné vyplniť záväznú prihlášku

PREDPOKLADANÉ TERMÍNY 2020: 


03.09. 2020

20.10. 2020

december 2020INFO: 0917231051

info@ellieacademy.sk


PRIPRAVUJEME:

AKREDITOVANÝ KURZ - PEDIKÚRA

AKREDITOVANÝ KURZ - KOZMETIKA