Čo mÔžete očAkávaŤ?

Akreditované kurzy, inak nazývané aj rekvalifikačné kurzy, sú prvým krokom ak sa rozhodnete vo vybranej činnosti podnikať alebo zamestnať. 

,,Byť pripravený je najdôležitejší predpoklad úspechu."  (Henry Ford) 

 

Zručnosti ktoré môžu pomôcť napredovať

Na našich kurzoch sa dozviete ako správne vykonávať procedúry, ktoré by mala ovládať každá dobrá manikér/ka alebo pedikér/ka. Učenie je obohatené vedomosťami, ktoré sú overené v dlhoročnej praxi.  

 

Tímovu spoluprácu

Na hodinách akreditovaného kurzu sa máme možnosť stretávať s rôznymi situáciami z praxe, ktoré vzájomne porovnávame a tak máme šancu sa viac naučiť.  Spolupráca lektor - žiak sa kurzom nekončí. Aj po kurze pomáhame v odborných konzultáciach.

Osvedčenie - certifikát

Po absolvovaní kurzu získate doklad o jeho úspešnom absolvovaní.  

aKreditovaný KURZ  MANIKÉR - MANIKÉRKA

Kurz je určený účastníkom, ktorí sa chcú zamestnať v odbore Manikúra. Po úspešnom absolvovaní kurzu študent získava OSVEDČENIE s celoštátnou platnosťou, ktoré je jednou z podmienok pre získanie živnostenského oprávnenia.

Rozsah kurzu tvorí - 284 vyučovacích hodín

 

Absolvent vzdelávacieho programu ovláda históriu manikúry, anatómiu nechtu, pozná zmeny na nechtoch a kože súvisiace s poruchami zdravia, povolené a zakázané úkony pri zmenách na koži a nechtovej platničke v službách manikúry a nechtového dizajnu.  

Má vedomosti a zručnosti v uplatňovaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v súlade s hygienyckými predpismi v oblasti manikúry, dezinfekcie, sterilizácie, vybavenia prevádzky, používania pracovných nástrojov a prístrojov potrebných k výkonu manikérskej služby.

Účastník je zručný v oblasti techniky suchej manikúry, mokrej manikúry, japonskej manikúry, parafínového zábalu rúk, profesionálnej masáže, aplikácie nechtových modelácií pomocou gélu, polygélu a akrylu pomocou tipov a šablón, aplikácie gellaku, tvorenie francúzskej manikúry a základy nail artu. 

 

AKREDITOVANÝ KURZ - MANIKÚRA je možné financovať aj prostredníctvom REPAS+

 Cena kurzu je 850 €

V prípade záujmu financovania prostredníctvom REPAS, kontaktujte Váš príslušný Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Potvrdenie o poskytnutí príspevku prostredníctvom Repasu musí mať účastník kurzu schválený pred nástupom na prvú vyučovaciu hodinu kurzu. 

10% zľava platí pre účastníkov, ktorí si hradia kurz samostatne.  (765€)

Maximálny počet účastníkov v jednom kurze je 5 osôb. 

V prípade záujmu je potrebné vyplniť záväznú prihlášku.

 

 

 

 

PREDPOKLADANÉ TERMÍNY: 

máj 2024

jún 2024

september 2024

 

INFO: 0917231051 alebo 0918446750

info@ellieacademy.sk

 

 

 

AKREDITOVANÝ KURZ PEDIKÉR - PEDIKÉRKA

Kurz je určený účastníkom, ktorí sa chcú zamestnať v odbore PEDIKÚRA. Po úspešnom absolvovaní kurzu študent získava OSVEDČENIE s celoštátnou platnosťou, ktoré je jednou z podmienok pre získanie živnostenského oprávnenia.

Rozsah kurzu tvorí - 284 vyučovacích hodín

Absolvent vzdelávacieho programu ovláda históriu pedikúry, anatómiu nechtu, pozná zmeny na nechtoch a kože súvisiace s poruchami zdravia, povolené a zakázané úkony pri zmenách na koži a nechtovej platničke v službách pedikúry.  

Má vedomosti a zručnosti v uplatňovaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v súlade s hygienyckými predpismi v oblasti pedikúry, dezinfekcie, sterilizácie, vybavenia prevádzky, používania pracovných nástrojov a prístrojov potrebných k výkonu pedikérskej služby.

Účastník je zručný v oblasti techniky suchej pedikúry, mokrej pedikúry, ošetrenie zarasteného nechtu, aplikácie P- Shine, aplikácie parafínového zábalu, profesionálnej masáže, aplikácie gellaku, tvorenie francúzskej manikúry a základy nail artu. 


AKREDITOVANÝ KURZ PEDIKÉR - PEDIKÉRKA je možné financovať aj prostredníctvom REPAS+

 Cena kurzu je 700 €

V prípade záujmu financovania prostredníctvom REPAS, kontaktujte Váš príslušný Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Potvrdenie o poskytnutí príspevku prostredníctvom Repasu musí mať účastník kurzu schválený pred nástupom na prvú vyučovaciu hodinu kurzu. 


Maximálny počet účastníkov v jednom kurze je 5 osôb. 

V prípade záujmu je potrebné vyplniť záväznú prihlášku.PREDPOKLADANÝ TERMÍN: 

marec 2024

máj 2024 

jún 2024

september 2024


bližšie info pokytujeme na tel:

0917231051 alebo 0918446750

info@ellieacademy.sk


Záväzná prihláška

Prihlášku je potrebné vyplniť pred nástupom na kurz. 

V prípade financovania kurzu prostredníctvom REPAS+ odporúčame najprv navštíviť prislušný úrad práce, vyzdvihnúť potrebné tlačivá a záväznú prihlášku prísť vyplniť osobne. ;)